1. Peak experience
Upplevelser får allt större betydelse för våra beslut
Novaroc_12
2. Tänk ”Outside the Box”
Samverkan är den nya normen
Novarocc_2
3. För visionen i hamn
Skapa dedikerade samverkansnätverk
Novaroc_3
4. Igår, idag, i morgon … 
Iterativ utveckling istället för undersökningar
Novaroc_5
5. Kyrkan mitt i byn
Det krävs ett nytt ledarskap
Novaroc_9
6. Långsiktig hållbarhet
Dynamik i nätverken säkrar dess fortlevnad
Novaroc_4
7. Verksamhetsstyrning
Dynamik i nätverken säkrar dess fortlevnad
Novaroc_11
8. Vetenskap eller konst ?
Vetenskaplig grund men även beprövad erfarenhet
Novarocc_8

Samverkan inom besöksnäringen

Scandinavian Selections

Denna hemsida kommer under 2014 att presentera en samverkansmodell för besöksnäringen. Med start i ett projekt för utveckling av Stockholms södra skärgård fortsätter utvecklingen och genom Scandinavian Selections växer ett samverkansnätverk fram som täcker alla typer av besöksanledningar i hela Stockholmsregionen.

Men också för övriga delar av Sverige och med deltagare från hela Skandinavien.

Samverkan – den nya normen

I en uppkopplad värld där alla kan nås överallt, när som helst, är kommunikation och samverkan de stora konkurrensfaktorerna. Digitala samverkansplattformar gör det möjligt att gå från vision till att konkret omsättas i det dagliga arbetet.

Vi förändrar därför inriktningen på vår verksamhet till ett nytt paradigm där samverkan är den nya normen.

 

 

NOVA Campus

NOVA Research & Consulting startar därför NOVA Campus för att ge det stöd som krävs för en sådan utveckling, präglad av livslångt lärande inom organisationer såväl som för individen. Där kartläggningar och traditionellt konsultstöd får en allt mindre betydelse och istället ersätts av intelligent iterativ utveckling i och mellan nätverk.

Vår framtida verksamhet kommer att presenteras på www.novacampus.se

 

Sociala Intranät …

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom samverkan.

Genom samverkanssystem som är anpassade till kundens specifika verksamhet.

Thomas Järrel
NOVA Research & Consulting
NOVA Campus