Branscher – verksamhetsområden

Vi är för närvarande verksamma inom följande branscher:

Besöksnäringen

Ingående analys av besöksnäringens möjligheter har följts av projektledning av lokala utvecklingsprojekt. För närvarande utformar vi en infrastruktur för ett nationellt samverkansnätverk.

Skola

Tillsammans med ett.se utfomar vi en samverkansplattform för förstelärare.

Idrott & hälsa

Vi driver flera utvecklingsprojekt kopplade till specifika sporter såväl som till friskvård och äldrevård. Lokala fysiska aktiviteter kompletteras med ”digitala akademier”.

Ledarskap

Komplement till traditionell ledarskapsutbildning och utveckling genom blended learning som kombinerar formellt och informellt lärande.

Förenings-/organisationsutveckling

Ingen förening är bättre än sina medlemmar. Nya organisationsformer skapar motivation och engagemang hos alla.