Lärande – ledarskap


Ledarskap

Lärande och ledarskap går hand i hand. I skolan såväl som i den nya tidens företag och organisationer, ställs helt nya krav på ledarskapet för att motivera och engagera alla medarbetare till fortbildning och kollegialt lärande.

Formella kunskaper måste kompletteras med ständig kompetensutveckling i den dagliga verksamheten för att vara relevant. Tyst och/eller informellt lärande blir allt viktigare att kunna ta vara på.

Vi arbetar med system för att utveckla ett ledarskap för den nya tidens utmaningar.

Vi hänvisar i övrigt till www.novacampus.se