Utveckling av skolan

 

Utveckling av skolan

Genom en digital infrastruktur för samverkan i organisationer skapas helt nya förutsättningar för att samverka och för att lära av och med varandra, kollegiealt lärande. Dt är därför naturligt att vi arbetar med utveckling av skolan.

Vi ser stora möjligheter att skapa en snabb utveckling av skolans verksamhet avseende effektivitet i arbetet, höjning av den pedagogiska kvaliteten och (därmed) väsentligt förbättrade studieresultat hos eleverna.

Vi hänvisar i övrigt  till www.novacampus.se